רמלה - קרובה ללב שלך

,

רמלה מתחדשת - התחדשות עירונית

רמלה מתחדשת - התחדשות עירונית

עיריית רמלה והוועדה המקומית רמלה שמו להם למטרה מרכזית את נושא ההתחדשות העירונית של השכונות הוותיקות.
בימים אלה מבצעת העירייה עדכון לתכנית ההתחדשות העירונית ובקרוב יועבר העדכון לידיעת הציבור. 

קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר משרדי עורכי דין לליווי משפטי לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית

25/07/2019
עיריית רמלה פועלת, בין היתר, לליווי ותמיכה בבעלי זכויות במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית ברחבי העיר רמלה (להלן: "נציגויות דיירי הבניינים" ו/או "בעלי הדירות"), לרבות בפרויקטים מסוג תמ"א 38, בינוי -פינוי-בינוי, פינוי -בינוי, ועיבוי מבנים (להלן: "הפרויקט" או "פרויקט התחדשות עירונית").

לצורך הביצוע האמור, העירייה מזמינה בזאת משרדי עורכי הדין העומדים בתנאי הזמנה זו (להלן: "ההזמנה") להגיש הצעה לצורך צירופם למאגר משרדי עורכי דין לליווי משפטי לבעלי הדירות בפרויקטים של התחדשות עירונית בעיר רמלה, המעוניינים להתקשר עם יזמים/קבלנים במסגרת פרויקט התחדשות עירונית, במהלך כל שלבי הפרויקט, קרי, החל משלבי ההתארגנות הראשוניים ועד לרישום הזכויות בדירות החדשות ע"ש בעלי הדירות ורוכשי הדירות החדשים (להלן: "המאגר").
 
את הבקשה להיכלל במאגר, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בקול הקורא לרבות הודעות שפורסמו ע"י העירייה על המציעים לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת : application@ramla.muni.il עד לתאריך 29.8.19  בשעה 12:00
 
לקול הקורא לחצו כאן >>> http://ramla2014.mpage.co.il/SystemFiles/7340.pdf
קרא עוד

טיוטת עקרונות תכנון להתחדשות עירונית לשיתוף ציבור

16/10/2018
טיוטת עקרונות תכנון להתחדשות עירונית – לשיתוף הציבור –  ניתן להעביר התייחסות אל איש הקשר, עו"ד אופיר שמחי בטל' שמספרו 08-9771462, פקס 08-9771449 כתובת דואר אלקטרוני: hithadshut@ramla.muni.il עד ליום 16.12.18.
יש להדגיש, כי התייחסות יש להעביר בכתב בלבד.
על שולח המייל לוודא, כי המייל נתקבל בין אם יעשה זאת בבקשה לקבל מייל חוזר או בין אם יתקשר לעו"ד אופיר שמחי. אחרת ייחשב כמי שלא שלח את המייל. כנ"ל לגבי משלוח פקס - על השולח לוודא קבלתו.
יובהר כי לא תינתנה ארכות מעבר לאותם 60 יום.
קרא עוד

מצגת -הצגת תכנית המתאר להתחדשות עירונית

15/10/2018
לשימושכם מצגת הצגת תכנית המתאר להתחדשות עירונית
קרא עוד

רמלה מתחדשת

30/05/2018

מאות לקחו חלק בכנס שיתוף ציבור להצגת תכנית המתאר העדכנית להתחדשות עירונית ברמלה המקודמת ע"י עיריית רמלה והרשות להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון. במסגרת הכנס הוצגו לתושבים עיקרי התכנית והשינויים התורמים לקידומה והבטחת השירותים לתושבי השכונות

קרא עוד
1
Facebook