רמלה - קרובה ללב שלך

,

רמלה מתחדשת - התחדשות עירונית

רמלה מתחדשת - התחדשות עירונית

עיריית רמלה והוועדה המקומית רמלה שמו להם למטרה מרכזית את נושא ההתחדשות העירונית של השכונות הוותיקות.
בימים אלה מבצעת העירייה עדכון לתכנית ההתחדשות העירונית ובקרוב יועבר העדכון לידיעת הציבור. 

טיוטת עקרונות תכנון להתחדשות עירונית לשיתוף ציבור

16/10/2018
טיוטת עקרונות תכנון להתחדשות עירונית – לשיתוף הציבור –  ניתן להעביר התייחסות אל איש הקשר, עו"ד אופיר שמחי בטל' שמספרו 08-9771462, פקס 08-9771449 כתובת דואר אלקטרוני: hithadshut@ramla.muni.il עד ליום 16.12.18.
יש להדגיש, כי התייחסות יש להעביר בכתב בלבד.
על שולח המייל לוודא, כי המייל נתקבל בין אם יעשה זאת בבקשה לקבל מייל חוזר או בין אם יתקשר לעו"ד אופיר שמחי. אחרת ייחשב כמי שלא שלח את המייל. כנ"ל לגבי משלוח פקס - על השולח לוודא קבלתו.
יובהר כי לא תינתנה ארכות מעבר לאותם 60 יום.
קרא עוד

מצגת -הצגת תכנית המתאר להתחדשות עירונית

15/10/2018
לשימושכם מצגת הצגת תכנית המתאר להתחדשות עירונית
קרא עוד

רמלה מתחדשת

30/05/2018

מאות לקחו חלק בכנס שיתוף ציבור להצגת תכנית המתאר העדכנית להתחדשות עירונית ברמלה המקודמת ע"י עיריית רמלה והרשות להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון. במסגרת הכנס הוצגו לתושבים עיקרי התכנית והשינויים התורמים לקידומה והבטחת השירותים לתושבי השכונות

קרא עוד
1
Facebook