רמלה - קרובה ללב שלך

,

אגף החינוך והנוער

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים התש"פ


נסגרה ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ.
 
הורים יקרים שימו לב. המעוניינים להגיש בקשת העברה לשנת הלימודים התש"פ, לתלמידים העולים לכיתה א',

יבצעו זאת באמצעות הקישור הבא >>>>  http://bit.ly/2ULgTz7

האתר יהיה פתוח עד ה 27.02.2019.

לא תהיה אפשרות להגיש בקשת העברה לאחר מועד זה 
 
 
 
 
 
 
 
 לרישום מהיר ונוח באמצעות אתר האינטרנט:
 
 
מועדי הרישום:
הרישום לבתי הספר עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התש"פ יחל ביום שני א' בשבט התשע"ט (7 בינואר 2019) וימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט (27 בינואר 2019) ועד בכלל.
 
גילאי הרישום:
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 8.7.2013:
כיתה א' - התאריכים: י"ט בטבת תשע"ג -01/01/2013 

                                            כ"ח בטבת תשע"ד 31/12/2013

הורה זכאי לבחור את אחד הזרמים: חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי ,חינוך ממלכתי ערבי או מוכר שאינו רשמי.
הורה, אשר יבחר לרשום את ילדו לבית ספר מוכר שאינו רשמי, יצטייד באישור מאותו מוסד, המאשר קבלת התלמיד, ויבצע את הרישום  באגף החינוך והנוער בלבד.
 
דרכי רישום לבית ספר:
ניתן לבצע רישום באחת משתי הדרכים: 
 
  1. רישום אינטרנטי בקישור הבא:
    על פי ההנחיות המפורטות באתר (מיועד לתושבי רמלה בלבד). האתר יפתח לרישום במועדי הרישום בלבד.

לתשומת לבכם, ניתן להתחבר לאתר העירוני גם באמצעות האפליקציה העירונית. 

 הורה אשר בוחר שלא לבצע רישום באמצעות האינטרנט: 

  1. רישום באגף החינוך והנוער ברח' שמשון הגיבור 15, בימים, א'-ה' בין השעות  8:00 עד 13:30  ובנוסף בימים א' ו-ג' אחה"צ בין השעות 16:00 עד 18:00.

בעת הרישום באגף החינוך והנוער יש להציג את המסמכים הבאים:

1. שתי תעודות זהות של ההורים כולל ספח עם כתובת מעודכנת.

2. תעודת עולה (רק עולים חדשים)

3. אחד מחשבונות המים והארנונה האחרונים ששולמו לצורך אימות כתובת.

4.  במידה שמדובר בהורה יחידני (הורים החיים בנפרד) יש להגיע עם הטופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים" 
(מצ"ב טופס כתב הצהרה והתחייבות עברית לחצו כאן | ערבית לחצו כאן )

5. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנת, יש לצרף תעודת זהות שלו ואישור המגדיר את מעמדו.

6. לרושם שהינו מיופה- כח, יש להציג תעודת זהות של מיופה הכח, יפוי כח מתאים ותעודות זהות של שני ההורים.
7. הזמנת הרישום
 
תושבים חדשים בעיר:
הרישום באינטרנט הינו לתושבי העיר בלבד, מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לעיר בשנה"ל תש"פ יהיה עליו להגיע לאגף החינוך למחלקת רישום ברחוב שמשון הגיבור 15 ולהציג בנוסף את המסמכים הבאים:
1. חוזה דירה/שכירות מקור + צילום. 
2. טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת. 

שיבוצם של תלמידים חדשים בבית הספר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד! במידה ומכסת הכיתה המבוקשת מלאה ישובץ התלמיד במוסד חינוכי הקרוב ככל הניתן לכתובת המגורים.

מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית. 
במקרה בו התגלה רישום כוזב - הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים .
 
 

הנחיות כלליות לרישום:

להורה קיימת אפשרות לבחור את הזרם החינוכי בו ילמד ילדו-חינוך ממלכתי/חמ"ד/מוכש"ר

רישום לחינוך הממלכתי:

ההרשמה לכיתות א' לכל בתיה"ס הממלכתיים בעיר מתקיימת על פי אזור הרישום. כתובות ואזורי רישום מפורסמים באתר העירוני, בלוחות המודעות ובאגף החינוך והנוער.

לצפייה ברשימת בתי הספר לפי החלוקה לאזורים

 רישום לחינוך ממלכתי דתי ( חמ"ד) :

ניתנת האפשרות לרשום את ילדך לאחד מבתי הספר בחינוך הממלכתי דתי (חמ"ד) "אריאל", "הרי"ן", "בר- אילן". בתי ספר אלו הם על אזוריים.

כמו כן לתושבי קריית האומנים ניתנת האפשרות לרשום את ילדם לממ"ד ע"ש פרופ' בנציון נתניהו.

 הרישום למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי

הרישום לכל בתי הספר של החינוך המוכר שאינו רשמי יתבצע אף הוא באגף החינוך והנוער באותם מועדים ושעות. חשוב להדגיש ,כי הקבלה הסופית לבתי ספר אלו מותנית באישור הנהלת ביה"ס.

בתי הספר מוכש"ר במגזר יהודי: "שערי ציון" ,"טללי חיים", "נווה שלום בנים", נווה שלום בנות"

יש להגיע לרישום באגף החינוך והנוער עם אישור מבית הספר לקליטת התלמיד

בקשות העברה:

השיבוץ לבתי הספר באגף החינוך מבוצע על פי אזורי רישום.

המעוניינים בטופס בקשת העברה יפנו לאגף החינוך והנוער במהלך תקופת הרישום

בין התאריכים 27.1.19 –7.1.19

בקשת העברה תידון בוועדת העברה רק לאחר ביצוע רישום למוסד אליו שובץ התלמיד.

יש לצרף לבקשת העברה המנומקת עותק של חוזה שכירות/רכישה, צילום ת.ז., אחד מחשבונות המים והארנונה האחרונים.

מועד אחרון להגשת ערעור לשיבוץ 27.2.19

  בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לאגף החינוך והנוער בטלפונים: 08-9771423,9771516,9771501

 בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה,

  

אלונה קליימן

מנהלת אגף החינוך והנוער

 

تسجيل الأولاد للمدارس الإبتدائية  للصف الاول للعام الدراسي 2019

مواعيد التسجيل :اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7.1.2019  ولغاية يوم الثلاثاء الموافق  27.1.19.

اعمار التسجيل :حسب قانون التعليم الالزامي الموافق عليه بالكنيست في تاريخ  8.7.2013  

حسب  القانون الإلزامي التسجيل للمدارس الابتدائية لجيل السادسة (6) يقع على كل الأولاد من جيل 6 سنوات والذي يقع تاريخ ميلادهم من  1.1.2013 وحتى 31.12.2013.

يحق للأهل اختيار احد التيارات  :تعليم حكومي ,تعليم حكومي ديني ,تعليم حكومي عربي ,معترف غير رسمي . عند اختيار الاهل لتسجيل ابنائهم بمدارس معترفة غير رسميه عليهم  ان يحصلوا على موافقه من المؤسسة بقبول الطالب ,يتم التسجيل بقسم التربية والشبيبة فقط.

خطوات  التسجيل للمدرسة يمكن التسجيل بطريقتين :

1.    التسجيل عبر الانترنت بموقع البلدية  http://bit.ly/ramla2019 حسب الارشادات المذكورة بالموقع ( الموقع مخصص لسكان الرملة فقط.)

ملاحظه :   التسجيل من خلال الموقع سيكون متوفر فقط بفترة التسجيل .

لراحتكم تم توزيع نقاط تسجيل بجميع انحاء المدينة لتساعدكم في التسجيل عبر الانترنت.

2-التسجيل العادي التسجيل بقسم التربيه والشبيبه شارع شمشون هجيبور 15 بالايام الاحد حتى الخميس بين الساعات 8:00 -13:30بالاضافة الى يوم الاحد والثلاثاء بين الساعات 16:00-18:00

وثائق ضرورية للتسجيل:

1.      هوية الاب والام مع الملحق والعنوان الحالي

2.      شهادة قادم جديد )  للقادمين الجدد فقط (

3.      إحدى ايصالات المياه والارنونا الأخيرة لأثبات العنوان

4.      بحال كان الاهل منفصلين، يتوجب عليهم احضار تصريح والتزام بحسبهما لا يوجد أي مانع بخصوص التسجيل )  الاستمارة متاحة بموقع البلدية، زاوية دائرة المعارف استمارات ( . الاهل المطلقون عليهم احضار اتفاقية طلاق + حضانة الطفل مصادق عليه من قبل المحكمة.

5.      دعوة للتسجيل

سكان المدينة الجدد

التسجيل عبر الانترنت متاح لسكان المدينة فقط. كل من هو غير مسجل بالمدينة ولديه وثائق تثبت نقل اقامته الى المدينة بالسنة التعليمية 2019-2020 ، عليه الحضور لدائرة المعارف -  قسم التسجيل الموجود بشارع شمشون هجيبور 15 ، وإظهار الوثائق بالإضافة الى :

1.      عقد شراء منزل أو عقد ايجار -   نسخة اصلية  وأخرى مصورة

2.      استمارة الغاء تسجيل بالسلطة المحلية السابقة

 

دمج التلاميذ الجدد في المدرسة يكون بحسب الأماكن الشاغرة فقط  بحال كان الصف المطلوب مكتمل العدد، يدمج التلميذ في مدرسة أخرى قريبة قدر الإمكان من عنوان الإقامة.

 

تصريح غير صحيح بخصوص مكان الإقامة يعتبر تسجيلا كاذبا وبمثابة مخالفة جنائية، وبحال تم الكشف عن تصريح كاذب، فان السلطة المحلية مخولة لاتخاذ إجراءات ضد الاهل وفقا للقانون.

 

الرجاء التقيد بمواعيد التسجيل

 

باحترام

ميخائيل فيدال

رئيس البلدية

 

חזרה
Facebook