רמלה - קרובה ללב שלך

,

שירותים לתושב

דף קשר אנשים ומחלקות

מחלקה /אגףשם מנהל/תפקסטלפוןדוא"ל
לשכת ראש העיר יואל לביאגלית כהן08-977167208-9771666/7/8galitk@ramla.muni.il
מ"מ ראש העיר
 עו"ד מוטי יצחקי
מירב קלדרון08-977178908-9771789

meyravs@ramla.muni.il

לשכת סגן ראש העיר 
ניסים פנחסוב
שרה אילוז08-977178608-9771786sara@ramla.muni.il
מנכ"ל העירייהעופר תודר08-977179608-9771797ofert@ramla.muni.il
הכנסות וגבייהנירית טננבאום08-977175708-9771767niritc@ramla.muni.il
מזכירת העירייהעו״ד רעות שדה08-977140908-9771795Reuts@ramla.muni.il
מבקר/תלונות הציבור יהושעקלפוס08-977140708-9771788karmelas@ramla.muni.il 
kalfus
@ramla.muni.il
גיזברותרוזה עלאל08-977170108-9771700/6Rozaa@ramla.muni.il
משאבי אנושעמית שפירא08-9771554089771417amits@ramla.muni.il
מנכ"ל קרן רמלהד"ר זיו רייך08-977190108-9137502zivr@ramla.muni.il 
תברואה/רישוי עסקים/איכות הסביבהדוד חביבה
08-977147508-9771450
08-9771450
davidha@ramla.muni.il
ספורט ואירועיםניסים רון08-977173008-9771732nisim@ramla.muni.il
חינוך ונועראיילת כהן089771501089771501ayelet@ramla.muni.il  
הרווחה והשירותים החברתייםאילנה שנבל08-977183008-9771641ilanash@ramla.muni.il
דובר העירייהרוני ברזלי
 
08-9233175
08-9250319
08-9202613
ronib@ramla.muni.il  
סגנית דובר העירייהויקי ניסימוב08-9233175

08-9250319

08-9202613

vickyn@ramla.muni.il 
סגנית  מהנדסת העיר פיתוח ותשתיות ז'אנהסולובייצ'ק08-977185108-9771565/6JANAS@RAMLA.MUNI.IL 
מהנדסת העירייהאדר' מירי ישראל08-977156408-9771563/4miri@ramla.muni.il
משק ונכסיםשי אדרת08-977167908-9771679shaia@ramla.muni.il
משפטיתדורון דבורי08-977158008-9771580/2/3dorond@ramla.muni.il
ממ' מנהל יחידת הנועריואב  נדב08-977151308-9771533yoavn@ramla.muni.il 
וטרינר ובריאות הציבורד"ר יצחק רודריג08-977193408-9771691/2vet@ramla.muni.il
מוקד ופיקוח עירוני מ"מ  עמית שפירא08-977147108-9771470amits@ramla.muni.il
ביטחוןרובי קורן08-977169708-9771695/6/9rubik@ramla.muni.il
מחשוב חנן פרץ08-977177008-9771768hananp@ramla.muni.il
המחלקה לאסטרטגיה, קליטה והון אנושיאמיר וידר  08-977184708-9771184amirw@ramla.muni.il
אחזקהאילן שרמי08-977153708-9771537/8ilans@ramla.muni.il
שיקום שכונותאופיר שמחי08-977146108-9771466ofirs@ramla.muni.il
תאגיד מים רמלהעדי שטרנברג07329039440732903939adis@tamarwater.co.il
ק.בטיחות ותעבורהשלום אברהם08-977168408-9771684shaloma@ramla.muni.il
בטיחות    הרצל טובלי08-977157408-9771563/4herzelt@ramla.muni.il
חזרה
Facebook