רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 איכות הסביבה

פעילות לשנת השמיטה

יחידת איכות הסביבה בעירייה מקיימת במהלך השנה פעילויות מיוחדות לרגל שנת השמיטה שחלה השנה.
בגינות הקהילתיות בבתי הספר מתקיימות פעילויות שמותאמות לשנת השמיטה על-ידי רכזת הגינות מיכל פרץ.
לדוגמא, בגינה בבית ספר בר אילן לומדים התלמידים כיצד ניתן לגדל פירות וירקות עם תנאים מסוימים גם בשנת השמיטה, כמו גידול בתוך חממות, גידול בתוך המבנה וכדו'.
מכון "התורה והארץ" שמתמחה ב"מצוות התלויות בארץ" קיים פעילות מיוחדת לתלמידי בתי הספר אריאל ומענית.
התלמידים עברו בין תחנות שונות בתוך הכיתות ובחצר ולמדו על השמיטה מההיבט הדתי, חברתי וכלכלי.
מלבד העובדה שלא עובדים בקרקע, יש לשמיטה גם צדדים חברתיים ומוסריים שגורמים לאחדות וערבות בין כל חלקי העם.
חזרה
Facebook