רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 איכות הסביבה

גננות רמלה בהשתלמות של איכות הסביבה

כ-26 גננות מרמלה סיימו בהצלחה השתלמות של איכות סביבה שהתקיימה במהלך השנה האחרונה.  ההשתלמות אורגנה על-ידי המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך הפיקוח על הגנים ומרכז ההשתלמויות פסגה.

את ההשתלמות הסביבתית העבירה עדינה אמתון מהחברה להגנת הטבע והיא התקיימה במרכז ההשתלמויות של פסגה בלוד, בהשתתפות מפקחות הגנים ברמלה: לידה לוי, יפה טויטו וחאולה.  בשם העירייה ברך את הגננות אליקים ויסנשטרן, רכז החינוך הסביבתי.

ההשתלמות עסקה בחינוך לקיימות בגני הילדים והשתתפו בה גננות מהמגזר היהודי ממלכתי, ממלכתי דתי וערבי.  במפגש המסכם סקרו את העשייה הסביבתית של הגננות ברמלה.

כהוקרה על השתתפות בהשתלמות והמשך העשייה הסביבתית, העניקה יחידת איכות הסביבה בעירייה לכל גננת שי של מגדיר צמחים ומגדיר ציפורים לגן וכן משקפת עם מצפן וכוסית לאיסוף חרקים עם שתי הגדלות.  בנוסף, קיבלה כל גננת שתיל לגן ממיכל לוי פרץ, רכזת הגינות הקהילתיות ברמלה.

חלק מהגננות ימשיכו בליווי נוסף של 7 שעות כהכנה להסמכה לגן ירוק כחלק מתוכנית השרים לאיכות הסביבה.  כיום יש ברמלה 8 גנים ירוקים ובעקבות ההשתלמות הזו יתווספו גנים נוספים כגנים ירוקים ותגדל העשייה הסביבתית הקיימת כיום בגנים.

חזרה
Facebook