רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2015 איכות הסביבה

רמלה אכיפה מוגברת כנגד משליכי פסולת ברבים - מאות דוחות הוגשו כנגד משליכי פסולת בשטחים הציבוריים בעיר

עיריית רמלה הגישה במהלך החודש האחרון כ-500 קנסות כנגד תושבים ובעלי עסקים שהשליכו ברשות הרבים, אשפה ביתית, פסולת בניין, גזם, קרטונים ואריזות מחוץ למיכלים הייעודיים באופן הפוגע ברמת איכות החיים. העירייה קוראת לציבור התושבים לשתף פעולה, להישמע להוראות החוק ולדאוג לסביבה נקייה בכל רחבי העיר. 
העירייה הגישה במהלך החודשיים האחרונים כ-500 דוחות וקנסות כנגד תושבים ובעלי עסקים שהשליכו פסולת ברשות הרבים לרבות אשפה ביתית, פסולת בניין, גזם, קרטונים ואריזות מחוץ למיכלים הייעודיים באופן הפוגע ברמת איכות החיים. לאור ריבוי המקרים ואי שמירת הניקיון הנחה ראש העירייה יואל לביא את מחלקת הפיקוח העירוני ומחלקת התברואה להגביר את פעולות האכיפה כדי למנוע ההתנהגות הפסולה. מנכ״ל העירייה עופר תודר ציין, כי בעקבות ריבוי המקרים מבצעת העירייה אכיפה מוגברת בכל רחבי העיר ואכן באחרונה נרשמו מאות דוחות כנגד תושבים, ועדי בתים ובעלי עסקים בגין השלכת פסולת ברשות הרבים. בין היתר הוגשו הדוחות בגין השלכת פסולת מחוץ לכלי אצירה והשלכת פסולת מסוג אחר לכלי אצירה לא מתאים, הנחת חפצים בולטים הגורמים נזק, או מפריעים לתנועת הציבור,  והגשת דוחות כנגד בעלי כלבים שלא אספו את גללי כלביהם ועוד

תודר: "התנהגותם הפסולה של משליכי הפסולת ברבים גורמת לפגיעה ברמת הניקיון ברחובות ושכונות העיר, לרבות מטרדי ריח הפוגעים באיכות חיי התושבים.  אנו פונים לציבור התושבים וציבור בעלי העסקים להקפיד ולהשליך את האשפה ישירות לתוך מיכלים טמוני הקרקע ואת הקרטונים למתקני הקרטון.  פקחי העירייה הונחו לאכוף בדוחות וקנסות בעלי עסקים ותושבים שייתפסו כשהם משליכים פסולת ברשות הרבים".  יודגש, כי מחלקת הפיקוח העירוני פועלת גם כנגד קבלנים ותושבים העוסקים בשיפוץ בתיהם ואינם מקפידים על הוראות החוק בכל הקשור לפינוי מסודר של פסולת בניין

מחלקת הפיקוח ופקחי התברואה יגבירו את מערך האכיפה  גם בנושא הוצאת גזם וריהוט ישן שלא בשעות וימי הפינוי המופיעים באתר העירוני. העירייה קוראת לציבור התושבים לשתף פעולה, להישמע להוראות החוק ולדאוג לסביבה נקייה בכל רחבי העיר בהתאם למפת ימי פינוי האשפה והגזם המפורסמות באתר העירוני ובכך להיות שותפים מלאים בשיפור איכות החיים והניקיון בעיר.
חזרה
Facebook