רמלה - קרובה ללב שלך

,

התחדשות עירונית - בינוי פינוי

התחדשות עירונית - יתרונות בינוי פינוי

הצלחת השכונות החדשות ברמלה הינה בסדר גודל ארצי- רמלה נמצאת בצמרת הביקוש לדיור במרכז הארץ. עובדה זו באה לידי ביטוי בהצלחת השכונות החדשות שהוקמו בעיר. יחד עם זאת, בשכונות הוותיקות, נדרשת התערבות לצורך שידרוגן כיוון שבתכניות הארציות אין די תמריצים כלכליים ופתרון בינוי פינוי הינו מוצדק וחיוני ביחס לבניית שכונות חדשות:

יתרונות:
 1. ניצול משאבי קרקע ובנייה במרקם בנייה קיים.
 2. מתן מענה ראוי לבטיחות התושבים (כגון עמידות בפני רעידות אדמה).
 3. מגורים משופרים לתושב - המגורים בלב העיר זולים ונוחים לאזרח. הם מאפשרים מגוון של אפשרויות בחירה לכל שימוש כגון: חינוך, פעילות בשעות הפנאי, קרבה לשירותים ציבוריים ומסחר. שימוש במגוון אמצעי תחבורה שעוזרים לנתק את התלות ברכב הפרטי.
 4. חידוש המרקם הקיים ושימור שטחים פתוחים
 5. צמצום הפגיעה בסביבה ביחס לבינוי חדש.

הנחיות תכנוניות להתחדשות עירונית ברמלה:
 • בינוי פינוי על בסיס 1:6.
 • הגדלת צפיפות דיור לדונם - נטו.
 • התייחסות ורטיקאלית למוסדות ציבור/ קהילה/ חינוך ושטחים ירוקים.
 • שילוב גנ"י/ מעונות יום - בבניני מגורים.
 • ניצול אזורי חניה של השטחים הציבוריים.
 • יחס חניה מגורים 1:1.
 • הדייר מקנה זכות ליזם לתכנן שינוי התב"ע למשך 18 חודש.

התמורה לדייר : 
 
 • קבלת דירה חדשה עם השלמתה, ללא תמורה (לדייר אין סיכון!).
 • גודל דירה – תוספת 50% למצב קיים.
 • דירות ובנינים ייבנו לפי תקני חוק תכנון ובניה וועדות התכנון, לרמותיהם השונות.
 • הדייר יקבל דירה בקומה בה גר כיום, או בקומה מעל.
 • הקמת קרן לאחזקת הבניין , לצורך תשלום לדיירים שהעתיקו דירתם.
 
כיום נמצאת בהכנה, תכנית מתאר כוללת להתחדשות עירונית של השכונות הוותיקות בעיר, מרח' וייצמן לכיוון צפון-מערב, במימון משרד הבינוי במסלול חדש של תכנון התחדשות עירונית בראשותו של אדר' צדיק אלייקים.
 
יתרונות: 
 • הזדמנות למציאת פתרונות מידיים ואמיתיים לחידוש עירוני בטווח הקצר והבינוני.
 • יצירת מצאי יחידות דיור חדשות.
 • קליטת אוכלוסייה שתרענן ותחזק את המרקם האנושי הקיים.
 
 
 
 
במקביל העירייה מקדמת תכניות מתחמיות, הן במתחמים הכלולים בתחום תכנית המתאר להתחדשות עירונית, ובהתאמה לעקרונות התכנון שבה, והן למתחמים נוספים ברחבי העיר.  
 
 
 
חזרה
Facebook