רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - נדל"ן

עיריית רמלה הוציאה צו הפסקת עבודה לקבלן שהחל לבנות ללא היתר

עיריית רמלה אגף ההנדסה הוציאה צו הפסקת עבודה ליזם שהחל לבנות בניגוד לחוק וללא היתר בבניין מגורים ברחוב טייטלבאום. העירייה הוציאה צווים להסרת הסכנה וביצוע העבודות הנדרשות לחיזוק מיידי של הבניין.  ראש עיריית רמלה יואל לביא: העירייה רואה בחומרה רבה את העובדה שהקבלן/יזם החל עבודתו ללא היתר בנייה, ללא סידורי בטיחות והפרדה בין העבודה למשתמשים באופן שצורת הבנייה מסכנת שלמותו. לביא הדגיש, כי העירייה  תפעל להעמיד לדין פלילי את יוצרי הסיטואציה המסכנת חיי אדם 

עיריית רמלה אגף ההנדסה הוציאה צו הפסקת עבודה ליזם שהחל לבנות בניגוד לחוק וללא היתר בבניין מגורים ברחוב טייטלבאום.  ראש עיריית רמלה יואל לביא ציין, כי העירייה רואה בחומרה רבה את העובדה שהקבלן/יזם החל עבודתו ללא היתר בנייה, ללא סידורי בטיחות והפרדה בין העבודה למשתמשים באופן שצורת הבנייה מסכנת שלמותו. לביא הדגיש, כי העירייה תפעל להעמיד לדין פלילי את יוצרי הסיטואציה המסכנת חיי אדם.          
ברח' טייטלבאום בעיר רמלה בוצעה עבודה על ידי יזם שנשכר על ידי הדיירים לביצוע עבודות חיזוק מבנה והוספת קומות בהתאם לתמ"א 38. העבודות החלו ללא הוצאת היתר בנייה כדין. כנגד היזם והקונסטרוקטור מטעמו, אשר ביצעו את העבודות, כאמור ללא היתר, הוצא צו הפסקת עבודה וכן זומנו לשימוע קודם להגשת כתבי אישום. במסגרת בקרה הנדסית שביצעה העירייה במקום נמצאו ליקויים רבים. חלקם עלולים לגרום לסכנה. משכך קבלנים מטעם העירייה טיפלו בימים האחרונים להסרת חלק מהליקויים.                                              
במקביל הוציאה העירייה צווים להסרת סכנה בהם מפורטות העבודות הנדרשות לחיזוק מיידי של הבניין, זאת בהתאם לחוות דעת מהנדס מומחה שקבע, כי יש להתחיל באופן מיידי בביצוע עבודות לחיזוק המבנה ותיקון הליקויים לאלתר תוך מס' ימים, ובקרת תכנון לבניין במסגרת תמ"א 38.
המדובר במבנה מגורים המיועד לחיזוק בהתאם להוראות תמ"א 38, באמצעות הוספת 3 קומות, סגירת קומה מפולשת והוספת 15 יח"ד מעבר ל- 16 יח"ד קיימות, הוספת מרפסות, ממ"דים ומעלית.  יודגש, כי תחילת עבודות בשטח ללא היתר, מטעם הדיירים באמצעות היזם, ובמיוחד ללא בקרה מתאימה לתכנון חיזוק המבנה, כאשר עצם הביצוע העבודות מחליש את המבנה הקיים הזקוק לחיזוק - מהווה עבירה על החוק באופן בוטה וחד משמעי. העירייה ממשיכה בפיקוח יום יומי אחר העבודות לחיזוק המבנה ובמקביל תפעל להעמיד לדין פלילי את המעורבים בפרשה. היתר הבנייה יינתן רק אחרי מילוי כל דרישות הוועדה לרבות הצגת תכניות חיזוק וחישובים סטאטיים מעודכנים.

 
חזרה
Facebook