רמלה - קרובה ללב שלך

,

מנכ"לית העירייה

מנכ"לית העירייה

מנכ"לית העירייה אחראית על מימוש מדיניות העירייה וכל פעולותיה.

מנכ"לית העירייה משמשת כמנהלת הישירה של כל מנהלי האגפים והמחלקות ברשות המקומית והיא האחראית על התנהלותה הכספית של העירייה ועל ביצוע מדיניות הנהלת העירייה על כל שלוחותיה לרבות יישום תכנית העבודה השנתית.
 
 
בעלי תפקידים:
תפקידשם ומשפחהטלפוןפקסדואר אלקטרוני
שם המנהלתאיילת כהן08-977179708-9771796ayelet@ramla.muni.il
מנהלת הלשכהשרון אבוטבול08-977179908-9771796Sharon_a@ramla.muni.il
 
 
קשרי קהילה פנים וחוץ:
שם הממונהטלפוןפקסדואר אלקטרוני
08-9771846
08-9771458ornay@ramla.muni.il

תכניות עבודה שנתיות

קרא עוד - תכניות עבודה שנתיות
Facebook