רמלה - קרובה ללב שלך

,

מחלקת גני ילדים

מחלקת גני ילדים

מחלקת גני ילדים באגף חינוך והנוער בעיריית רמלה פועלת מתוך מחויבות למצוינות ומקצועיות, מאפשרת הזדמנות שווה לכל ילד וילדה להצליח בסביבה לימודית מוגנת וערכית.

בעיר רמלה 159 גני ילדים המיועדים לגילאי 3-6

בעיר גנים מהזרם הממלכתי, ממלכתי דתי, גרעין תורני, ממלכתי ערבי, חינוך מיוחד ומוכר שאינו רשמי.

בשנת הלימודים תשע"ט מספר הילדים בגנים הינו: 4615 תלמידים.
 
טלפון ראשי למחלקת גני ילדים 08-9771530 | פקס 08-9771524
 
בעלי תפקידים
שם המנהל/תטלפוןדואר אלקטרוני
דנה וינוקור - מנהלת מחלקת גני ילדים08-9771529danav@ramla.muni.il
סימה יעקב - מנהלת מדור גני ילדים08-9771525simay@ramla.muni.il

טלפונים נוספיםטלפקסדואר אלקטרוני
ליאת חואזי - מזכירה08-9771527liath@ramla.muni.il
מיטל רחמין -מזכירה08-9771538meitalr@ramla.muni.il
 מירי מדר - מזכירה08-9771528 mirim@ramla.muni.il

קריטריונים לאישור חריגי גיל לשנת הלימודים תש"פ

קרא עוד - קריטריונים לאישור חריגי גיל לשנת הלימודים תשע"ז

תשובות לבקשות הערר לשיבוצי גני הילדים

קרא עוד - תשובות לבקשות הערר לשיבוצי גני הילדים
Facebook