רמלה - קרובה ללב שלך

,

מחלקת גני ילדים

מחלקת גני ילדים

מחלקת גני ילדים באגף חינוך והנוער בעיריית רמלה פועלת מתוך מחויבות למצוינות ומקצועיות, מאפשרת הזדמנות שווה לכל ילד וילדה להצליח בסביבה לימודית מוגנת וערכית.
בעיר רמלה 158 גני ילדים המיועדים לגילאי 3-6.
בעיר גנים  מהזרם הממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי - ערבי, חינוך מיוחד ומוכר שאינו רשמי.
בשנת הלימודים תשע"ז מספר הילדים בגנים העירוניים הינו: 4,466.

קריטריונים לאישור חריגי גיל לשנת הלימודים תשע"ח

קרא עוד - קריטריונים לאישור חריגי גיל לשנת הלימודים תשע"ז
Facebook