רמלה - קרובה ללב שלך

,

מחלקת גני ילדים

מחלקת גני ילדים

מחלקת גני ילדים באגף חינוך והנוער בעיריית רמלה פועלת מתוך מחויבות למצוינות ומקצועיות, מאפשרת הזדמנות שווה לכל ילד וילדה להצליח בסביבה לימודית מוגנת וערכית.
בעיר רמלה 158 גני ילדים המיועדים לגילאי 3-6.
בעיר גנים  מהזרם הממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי - ערבי, חינוך מיוחד ומוכר שאינו רשמי.
בשנת הלימודים תשע"ח מספר הילדים בגנים העירוניים הינו: 4,565.
 
בעלי תפקידים
שם המנהלטלפקסדואר אלקטרוני
דנה וינוקור - מנהלת מחלקת גני ילדים08-9771529danav@ramla.muni.il
סימה יעקב - מנהלת מדור גני ילדים08-9771530simay@ramla.muni.il

טלפונים נוספיםטלפקסדואר אלקטרוני
ליאת חוזאי - מזכירה08-9771527liath@ramla.muni.il
מיטל רחמין -מזכירה08-9771528meitalr@ramla.muni.il
 רחל ועקנין - מזכירה08-9771538rachelv@ramla.muni.il
 מירי מדר - מזכירה08-9771483 mirim@ramla.muni.il

תשובות לבקשות הערר לשיבוצי גני הילדים

קרא עוד - תשובות לבקשות הערר לשיבוצי גני הילדים

קריטריונים לאישור חריגי גיל לשנת הלימודים תשע"ט

קרא עוד - קריטריונים לאישור חריגי גיל לשנת הלימודים תשע"ז
Facebook