רמלה - קרובה ללב שלך

,

רישום ספק/קבלן

מס.
כותרת
הורדה
1.
ספקים וקבלנים המבקשים להשתתף במכרזי זוטא של עיריית רמלה. העירייה מודיעה כי הינה מעדכנת את ספר הקבלנים והספקים ,למכרזי זוטא. את הבקשות יש לשלוח בדואר בלבד לעיריית רמלה, מח' משק ונכסים, רח' שמשון הגיבור 15 רמלה ולציין על המעטפה "רישום בספר ספקים/ קבלנים".
2.
בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר - חברה המבקשת להירשם 2017
3.
בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר - יחיד 2017
4.
בקשה להתקבל כקבלן/ספק מוכר - שותפות/אגודה שיתופית המבקשת להירשם 2017
חזרה לעמוד הקודם
Facebook