רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרסומי מחלקת הכנסות - ארנונה

מס.
כותרת
הורדה
1.
הצעת צו ארנונה 2018 המועבר לאישור מועצת העיר
2.
היטל ארנונה לשנת -2017 תמצית שינויים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook