רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה ישיבת המועצה מן המניין מס' 1/2017-14 מיום 1.2.2017
2.
החלטות מועצה מן המניין מס' 1/2017-14 מיום 1.2.2017
חזרה לעמוד הקודם
Facebook