רמלה - קרובה ללב שלך

,

ועדת תמיכות מקצועיות 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
תבחינים לתמיכות עמותות דת וכלליות לשנת 2018
2.
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2018
3.
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2017
4.
תבחינים עמותות דת כלליות ונוער לשנת 2017
5.
פרטיכל ועדת משנה לתמיכות מס' 3/2017-14 8.3.2017
6.
פרטיכל ועדת משנה לתמיכות מס' 1/2017-14 24.1.2017
חזרה לעמוד הקודם
Facebook