רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מכרזים משותפים 2018

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 16/2018-14 מתאריך 02.05.18
2.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 11/2018-14 מתאריך 15.03.18
3.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 10/2018-14 מתאריך 06.03.18
4.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 9/2018-14 מתאריך 28.02.18
5.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 8/2018-14 מתאריך 21.02.18
6.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 7/2018-14 מתאריך 14.02.18
7.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 6/2018-14 מתאריך 06.05.18
8.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 3/2018-14 מתאריך 17.01.18
9.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 2/2018-14 מתאריך 10.01.18
10.
פרוטוקול ועדת מכרזים מ-שותפים 1/2018-14 מתאריך 04.01.18
חזרה לעמוד הקודם
Facebook