רמלה - קרובה ללב שלך

ועדת תמיכות מקצועיות 2018

מס.
כותרת
הורדה
1.
תבחינים לעמותות דת, כלליות ונוער לשנת 2019
2.
תבחינים עמותות ספורט 2019
3.
תבחינים לתמיכות עמותות דת וכלליות לשנת 2018
4.
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2018
5.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 6/2018-15
חזרה לעמוד הקודם
Facebook