רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2019

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, ו' אדר א' תשע"ט (11 פברואר 2019 ) - החלטות
2.
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, ו' אדר א' תשע"ט (11 פברואר 2019 )
3.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 8/2019-15 מיום 29.7.2019
4.
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 7/2019-15 מיום 24.6.2019 (צו ארנונה לשנת 2020)
5.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 6/2019-15 מיום 24.6.2019
6.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 5/2019-15 מיום 24.06.2019 (כיול תקציב)
7.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 4/2019-15 מיום 5.3.2019
8.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15 מיום 11.2.2019
9.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 2/2019-15 מיום 11.2.2019
10.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 1/2019-15 מיום 11.2.2019
חזרה לעמוד הקודם
Facebook