רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי חינוך להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל - נספח ז'
2.
טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקובע בעת הרישום תשע"ט - נספח ו'
3.
רשימת גני ילדים ברמלה 2018
4.
כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום גני ילדים תשע"ט
5.
كتب البيان والتعهد للتسجيل المدرسي
6.
גני הילדים - הנחיות לרישום באינטרנט לשנת הלימודים תשע"ט
7.
הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט לבית ספר לשנה"ל תשע"ט - כיתה א' בלבד
8.
רשימת בתי הספר לפי החלוקה לאזורים ורחובות תשע"ט
9.
מוקדי רישום לכיתה א' - לשנה"ל תשע"ט
10.
טופס החזר נסיעות לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018
11.
החזרי הסעות המוכר שאינו רשמי
12.
חוברת רישום גני ילדים 2018-2019
13.
כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לבית הספר
14.
גני ילדים - הנחיות לרישום באינטרנט לשנת הלימודים תשע"ח
15.
طلب للتسجيل المدرسي - כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לבית הספר
16.
מוקדי רישום לביצוע רישום מקוון לכיתה א' - לשנה"ל תשע"ח
17.
רשימת בתי הספר לפי החלוקה לאזורים ורחובות תשע"ח
18.
רשימת בתי הספר לפי החלוקה לאזורים תשע"ח
19.
טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל - נספח ז'
20.
טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקובע בעת הרישום תשע"ח - נספח ו'
21.
רשימת גני ילדים ברמלה 2017
22.
הישגים ופרסים בחינוך 2016 - בתי ספר
23.
טופס החזר הנסיעות לשנת הלימודים תשע"ז
24.
זכאות להחזר נסיעות בתחבורה הציבורית – בחינוך הרגיל
25.
הנחיות וטופס רישום לחטיבות הביניים - 2016
26.
הנחיות וטופס רישום לתיכונים - 2016
27.
רשימת בתי ספר בעיר רמלה
28.
חוברת רישום גני ילדים 2016-2017
29.
נהלי הרשמה לבתי ספר 2016 ורשימת בתי הספר בעיר
30.
טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל - לשנה"ל תשע"ז (נספח ח)
31.
טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקובע בעת הרישום - לשנהל תשע"ז (נספח ז)
32.
טופס הוראת קבע לתשלום 300 ש"ח עבור ריתמוסיקה
33.
מכתב הנגשות להורים הסבר על טפסים 12.2014
34.
מכתב להורים הנגשות למוסדות חינוך 12.2014
35.
איסור העסקת מאבטח מוס"ח במימון הורים
36.
טופס החזר נסיעות לתלמידים לשנת 2016 - 2015
חזרה לעמוד הקודם
Facebook