רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי חינוך להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לבית הספר
2.
גני ילדים - הנחיות לרישום באינטרנט לשנת הלימודים תשע"ח
3.
طلب للتسجيل المدرسي - כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לבית הספר
4.
הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט לבית ספר לשנה"ל תשע"ח
5.
מוקדי רישום לביצוע רישום מקוון לכיתה א' - לשנה"ל תשע"ח
6.
רשימת בתי הספר לפי החלוקה לאזורים ורחובות תשע"ח
7.
רשימת בתי הספר לפי החלוקה לאזורים תשע"ח
8.
كتب البيان والتعهد للتسجيل الرياض الأطفال - כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום גני ילדים תשע"ח
9.
כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום גני ילדים תשע"ח
10.
טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל - נספח ז'
11.
טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקובע בעת הרישום תשע"ח - נספח ו'
12.
רשימת גני ילדים ברמלה 2017
13.
חוברת רישום גני ילדים 2017-2018
14.
הישגים ופרסים בחינוך 2016 - בתי ספר
15.
טופס החזר הנסיעות לשנת הלימודים תשע"ז
16.
זכאות להחזר נסיעות בתחבורה הציבורית – בחינוך הרגיל
17.
הנחיות וטופס רישום לחטיבות הביניים - 2016
18.
הנחיות וטופס רישום לתיכונים - 2016
19.
רשימת בתי ספר בעיר רמלה
20.
חוברת רישום גני ילדים 2016-2017
21.
נהלי הרשמה לבתי ספר 2016 ורשימת בתי הספר בעיר
22.
טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל - לשנה"ל תשע"ז (נספח ח)
23.
טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקובע בעת הרישום - לשנהל תשע"ז (נספח ז)
24.
טופס הוראת קבע לתשלום 300 ש"ח עבור ריתמוסיקה
25.
מכתב הנגשות להורים הסבר על טפסים 12.2014
26.
מכתב להורים הנגשות למוסדות חינוך 12.2014
27.
איסור העסקת מאבטח מוס"ח במימון הורים
28.
טופס החזר נסיעות לתלמידים לשנת 2016 - 2015
חזרה לעמוד הקודם
Facebook