רמלה - קרובה ללב שלך

,

תמיכות לתאגידים

מס.
כותרת
הורדה
1.
אישור תבחינים עבור תמיכות לעמותות דת, נוער, כלליות וספורט לשנת 2018
2.
אמות מידה לתמיכה כספית באגודות הספורט ברמלה
3.
בקשות לתמיכה לשנת 2018 לתאגידים הפועלים ללא כוונת רווח
4.
נוסח דוח רואה חשבון מיוחד בדבר הוצאות הנהלה וכלליות לבקשות תמיכה לשנת 2017
5.
בקשות לתמיכה לתאגידים 2016 - הארכה
6.
בקשות לתמיכה לשנת 2016 לתאגידים הפועלים ללא כוונת רווח
7.
חוברת תמיכות לשנת 2016
8.
בקשות לתמיכה לתאגידים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook