רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משק ונכסים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז פומבי 5/18 קבלת הצעות להתקשרות בחוזה לשכירות בלתי מוגנת בנכס העירייה - ברחוב בן גוריון 30 ברמלה למטרת שימוש כגני ילדים או מעון יום בעדיפות למסגרת דתית (בהתאם לצרכים עירוניים). בתוקף עד: 23.5.18
2.
תשובות לשאלות למכרז פומבי 4/18
3.
הסכם מכרז פומבי 4/18 מתן שירותי חשבות וייעוץ חשבונאי לעיריית רמלה. בתוקף עד 15.5.18
4.
מכרז פומבי 4/18 מתן שירותי חשבות וייעוץ חשבונאי לעיריית רמלה. בתוקף עד 15.5.18
חזרה לעמוד הקודם
Facebook