רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משק ונכסים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז פומבי 4.19 ביצוע תכנון וניהול פרוייקטים בתחום החינוך, התרבות והקהילה. בתוקף עד: 28.3.19
2.
תשובות לשאלות קול קורא בדבר תוכנית לאספקת מוצרים והכנת כריכים בבתי ספר
3.
קול קורא תכנית לאספקת מוצרים והכנת כריכים בבתי ספר
חזרה לעמוד הקודם
Facebook