רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משק ונכסים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז פומבי מס' 19/ 16 מכרז פומבי למתן רשות להפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים. בתוקף עד: 7.10
2.
מענה לשאלות הבהרה - קול קורא להכשרת רכזי מצוינות עירוניים
3.
קול קורא לקבלת הצעות להכשרת רכזי מצוינות עירוניים לשנת הלימודים תש"פ ברמלה
4.
רוכלות ברחבת המגדל הלבן - "רמלה עיר עולם 3"
5.
מענה לשאלות הבהרה - קול קורא מאגר עורכי דין
6.
קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר משרדי עורכי דין לליווי משפטי לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית - בתוקף עד 29.8.19
7.
קול קורא למתן חסויות לפסטיבל "רמלה עיר עולם" - סוכות 2019. בתוקף עד: 1.9.19
8.
קול קורא - פרוייקט הטייסת
חזרה לעמוד הקודם
Facebook