רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משק ונכסים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז לאספקת דלקים,סולר ושירותי תדלוק לכלל רכבי העירייה והליסינג. בתוקף עד ה- 11.10.18
2.
תשובות לשאלות קול קורא בדבר תוכנית לאספקת מוצרים והכנת כריכים בבתי ספר
3.
קול קורא תכנית לאספקת מוצרים והכנת כריכים בבתי ספר
4.
מכרז פומבי 15/18 הפעלת בית נוער לילדים ונוער בסיכון. בתוקף עד: 20.9.18
5.
מכרז פומבי 14/18 ביצוע עבודות ניקוי וטיאוט מתחם השוק העירוני וברחובות וקטעי - רחובות הסמוכים לו וכן " מתחם הרצל" שבתחום שיפוטה של עיריית רמלה. בתוקף עד: 20.9.18
6.
מכרז פומבי )מסגרת( 13/18 אספקת טובין בדבר הובלה, אספקה, פריקה ומילוי חומרים - כימיקליים לבריכת השחייה העירונית רמלה. בתוקף עד: 20.9.18
חזרה לעמוד הקודם
Facebook