רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משק ונכסים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז פומבי 1/18 - מכרז פומבי מסגרת לאספקת טובין בדבר הובלה אספקה ופריקה ציוד וחומרי ניקיון לעיריית רמלה ומוסדותיה
2.
מכרז פומבי 8/17 - מכרז פומבי מסגרת להצבת מכונות צילום מסמכים למחלקות ומוסדות העירייה
3.
קול קורא לקבלת הצעות לאספקת שירותי הוראה והדרכה לבחינות הבגרות לשנת הלימודים תשע"ח ברמלה
חזרה לעמוד הקודם
Facebook