רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משק ונכסים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז פומבי 6.19 מתן רשות להפעלת מזנונים במתקני הספורט העירוניים. בתוקף 26.5.19
2.
כוונה להתקשר עם ספק יחיד בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן
3.
תשובות לשאלות קול קורא בדבר תוכנית לאספקת מוצרים והכנת כריכים בבתי ספר
4.
קול קורא תכנית לאספקת מוצרים והכנת כריכים בבתי ספר
חזרה לעמוד הקודם
Facebook